www.ubezpieczeni.com.pl logo

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Coraz lepsza sytuacja poszkodowanych.

Rynek odszkodowań w Polsce coraz bardziej się rozwija. Wynika to z bardzo wielu czynników. Podstawowym jest fakt, że aż 89% odszkodowań jest zaniżana przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. To sprawia, że poszkodowani nie są w stanie pokryć swoich strat. Dotyczy to przede wszystkim szkód w samochodach, ale także wielu innych branż. To sprawia, że uszkodzone dobra niszczeją i właściciele są jeszcze bardziej stratni, bo nie są w stanie zapłacić za niezbędne naprawy. Z problemem zaniżonego odszkodowania borykają się kierowcy, którzy zdecydowali się na wariant rozliczenia kosztorysowego. Jest on bardziej korzystny w przypadku starszych pojazdów, ale niestety nie jest wolny od wad. Zakłady ubezpieczeń stosują różne manewry, aby kwoty na kosztorysie były niższe, dzięki czemu mogą zaoszczędzić na wypłacie odszkodowania. Cierpi na tym kierowca, który nie może w pełni naprawić uszkodzonego samochodu.

Ubezpieczyciele zaniżają kosztorys m.in. poprzez stosowanie części zamiennych zamiast orygialnych, amortyzacji oraz zaniżonych stawek za pracę warsztatu naprawczego. W pierwszym przypadku trzeba zauważyć, że samochód, który w chwili zdarzenia wyposażony był w części oryginalne, powinien zostać w nie wyposażony w chwili naprawy. Drugim czynnikiem jest amortyzacja lub urealnienie. Na czym to polega? Towarzystwa ubezpieczeniowe bezpodstawnie stosują rabat na części, sugerując się ich stanem zużycia w chwili zdarzenia. Rabat taki można sotosować tylko do konkretnych podzespołów w samochodzie. Trzecią sprawą jest stawka roboczogodziny. W skrajnych przypadkach zdarza się, że kwoty te są ponad dwukrotnie niższe niż te, które obowiązują na lokalnym rynku.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Drugim czynnikiem ważnym dla rynku odszkodowawczego jest coraz większa świadomość poszkodowanych. Wiedzą oni już, że nie muszą się godzić na warunki ubezpieczyciela. Zwłaszcza w przypadku, gdy błędy i zaniedbania są nazbyt widoczne. Coraz więcej osób pisze odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Niestety odwołanie nie jest gwarancją sukcesu i zmiany decyzji ubezpieczyciela z korzyścią dla poszkodowanego.

Jak napisać odwołanie?

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie informują o możliwości odwołania się, choć to najprostsza metoda na uzyskanie wyższego odszkodowania. Zwykle w pismach od ubezpieczyciela można przeczytać o możliwości skierowania sprawy do sądu. Wydaje się to jednak uciążliwe i obarczone dodatkowymi kosztami. Wiele osób rezygnuje z tej możliwości, co pozwala Towarzystwom zaoszczędzić czas i pieniądze. Tymczasem odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to zwykłe pismo reklamacyjne. Wystarczy, że poszkodowany prześle je w odpowiedzi na decyzję.

Jak napisać odwołanie?

Co powinno znajdować się w takim piśmie? Należy wyraźnie zaznaczyć w pierwszym akapicie swój sprzeciw, a także zaproponować właściwą kwotę odszkodowania. Dalsza część pisma to uzasadnienie własnych racji. Bardzo ważne jest, aby dołączyć dowody popierające roszczenie. Co jest wystarczająco dobrym dowodem? Najczęściej jest to ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy. Niestety, jego usługi kosztują nawet kilkaset złotych. Jego opinię trudno jest podważyć pismo będzie lepiej sporządzone, tym Towarzystwu Ubezpieczeniowemu trudniej będzie je podważyć. Zawsze warto walczyć o własne pieniądze i racje.

Jakie terminy dotyczą odwołania?

Czas to bardzo ważny czynnik w każdym postępowaniu. Nawet jeżeli nie ma ono urzędowego charakteru. Większość poszkodowanych nie chce zwlekać i składa odwołanie natychmiast po otrzymaniu zaniżonego odszkodowania. Inni początkowo nawet nie wiedzą, że przysługuje taką możliwość. Dowiadują się dopiero po dłuższym czasie. Ale często wciąż mają czas na odwołanie. Zazwyczaj są to trzy lata. Czas ten nie jest liczony od momentu wypadku, a od dnia, w którym poszkodowany otrzymał pismo. W niektórych przypadkach, gdy do wypadku doszło w wyniku przestępstwa, czas ten wydłużany jest aż do dwudziestu lat.

Kto może pomóc sporządzić odwołanie?

Napisanie odwołania może jednak wciąż wydawać się dość trudne. Tak na prawdę możliwość odwołania rodzi kolejne pytania. Ile ma na to czasu? Czy coś to kosztuje? Czy długo będę musiał czekać na pieniądze? A czy to pismo Towarzystwo może odrzucić? Osoby poszkodowane mają tak na prawdę 3 możliwości postępowania. Pierwszy z nich to prowadzenie sprawy osobiście. Wymaga to jednak ogromnej cierpliwości i śledzenia postępów w sprawie. Ponadto poszkodowany pisząc odwołanie własnoręcznie, musi dobrze orientować się w przepisach. Jeżeli odwołanie dotyczy zaniżonego kosztorysu, kierowca uszkodzonego samochodu będzie musiał udowodnić zaniżenie. Niezbędna więc będzie ekspertyza warsztatu lub niezależnego rzeczoznawcy. Wbrew pozorom na poszkodowanym będzie ciążyć sporo obowiązków i spraw do załatwienia, co niestety nie daje 100% pewności na wyższe odszkodowanie. Dotyczy to nie tylko spraw związanych z zaniżonym kosztorysem.

Drugim rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy firm odszkodowawczych. Jest to bardzo wygodne dla pokrzywdzonego, ponieważ prowadzeniem sprawy zajmuje się kompleksowo kancelaria odszkodowawcza. Kontaktuje się z ubezpieczycielem w imieniu poszkodowanego oraz reprezentuje go na rozprawie sądowej. Niestety usługi takich firm nie są bezpłatne, a większość z nich pobiera swoje wynagrodzenie na zasadzie prowizji od wygranej sprawy. Poszkodowany może także poradzić się Rzecznika Finansowego. Jego pomoc jest bezpłatna, ale ogranicza się wyłącznie do wydania opinii prawnej do konkretnej sprawy. Treść takiego pisma może posłużyć jako jeden z argumentów przeciwko ubezpieczycielowi. Niestety nawet najlepsza opinia Rzecznika Finansowego nie daje gwarancji na zmianę decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli towarzystwo uzna, że wydana decyzja jest w pełni adekwatna do sytuacji, poszkodowanemu zostaje tylko jedyna możliwość, a więc dochodzenie praw o odszkodowanie na drodze sądowej.

To wbrew pozorom całkiem uzasadnione wątpliwości.

Poszkodowany nie ma obowiązku osobiście występować w tej sprawie. Odwołanie każdy może powierzyć kancelarii odszkodowawczej. To wbrew pozorom zminimalizuje formalności i pozwoli na szybsze odzyskanie pieniędzy. W dodatku wiedza prawników sprawia, że poszkodowani uzyskują znacznie wyższe odszkodowania, niż na początku przewidywali.